De herfstvakantie is in zicht dus de eerste toetsen in het nieuwe schooljaar zijn geweest. Vallen de cijfers mee of vallen ze tegen? Zijn de resultaten zoals verwacht?

BijLin kijkt graag mee met het leerproces. Wij kijken in onze begeleiding niet alleen naar de cijfers of antwoorden. Vaak wordt bijles ingezet bij onvoldoendes. Een onvoldoende is vervelend maar ook een leerpunt. Een onvoldoende wil niet altijd zeggen dat de leerling de stof onvoldoende beheerst, er kunnen ook andere factoren aan ten grondslag liggen. Om een leerling goed op weg te helpen is het belangrijk om de oorzaak te vinden. Hoe is de toetsvoorbereiding geweest? Was het voor de leerling duidelijk wat er van hem of haar verwacht werd? Heeft de leerling de stof bijgehouden als huiswerk? Wat heeft de leerling de dagen voor de toets geoefend? Hoeveel tijd heeft het hem of haar gekost? Wat heeft de leerling in de les wel of niet opgepikt? Hoe was de situatie op het moment van de toets? Hoe was de werkhouding en motivatie?

Als een leerling een steuntje in de rug kan gebruiken is het verstandig om bij de eerste signalen aan de bel te trekken. Twee onvoldoendes zijn makkelijker weg te werken dan vijf onvoldoendes. Alles heeft tijd nodig, zowel het bijsturen van het leerproces als het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Zie ook:

Ons regelcentrum in het brein

 

 

BijLin Studiebegeleiding  I Bijles en huiswerkbegeleiding in Doorwerth, Oosterbeek & Renkum