Bijles voor basisschoolleerlingen

 

BijLin Studiebegeleiding biedt bijles aan basisschoolleerlingen. De bijles kan gericht zijn op begrijpend lezen, rekenen, spelling of grammatica. In de individuele bijles wordt de stof herhaald en alle vragen en onduidelijkheden worden besproken. Ook wordt er op een andere manier uitgelegd, een manier die aansluit bij de leerling. Wanneer de stof wordt begrepen, moet de leerling ook laten zien dat hij of zij de informatie kan toepassen. Wanneer een leerling moeite heeft met één of meerdere vakken of een achterstand heeft, kan bijles mogelijk beter passen dan de Huiswerkklas groep 6, 7 en 8 .

Bijles voor meer succes

Na de aanmelding vindt er een intakegesprek plaats. In het intakegesprek wordt duidelijk wat de hulpvraag is: waar is behoefte aan en wat is het gewenste eindresultaat? Wanneer dit duidelijk is, worden vaste afspraken voor de bijles gemaakt.

De leerling neemt zijn of haar eigen materialen mee naar de bijles. Dit kan het lesboek zijn maar ook extra oefenmateriaal van school. Indien nodig wordt er vanuit BijLin aanvullend materiaal gebruikt.

Er wordt wekelijks op verschillende manieren aan het vak of de vaardigheid gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan ‘bewegend leren’ of het werken met kleur en mindmaps. Elke les wordt geëvalueerd en er worden handvatten gegeven hoe thuis verder geoefend kan worden. Het samen evalueren maakt de leerling bewust van zijn of haar leerproces en bewustwording zorgt voor verandering. Daarnaast vergroten succeservaringen en het behalen van subdoelen het zelfvertrouwen. En een veilige en plezierige omgeving is een voorwaarde voor het leren. De voortgang van elke les wordt tevens teruggekoppeld naar de ouders.

De bijles

Hulp door orthopedagoog

Persoonlijke aandacht en meekijken met het leerproces

Na ieder les terugkoppeling naar ouders over de voortgang

Investering in de basis voor vervolg onderwijs