Bijles voor basisschoolleerlingen

 

BijLin Studiebegeleiding biedt bijles aan basisschoolleerlingen. De bijles kan gericht zijn op begrijpend lezen, rekenen, spelling of grammatica. In de individuele bijles wordt de stof herhaald en alle vragen en onduidelijkheden worden besproken. Ook wordt er op een andere manier uitgelegd, een manier die aansluit bij de leerling.

Bijles voor meer succes

Na de aanmelding vindt er een intakegesprek plaats. In het intakegesprek wordt duidelijk wat de hulpvraag is: waar is behoefte aan en wat is het gewenste eindresultaat? Wanneer dit duidelijk is, worden vaste afspraken voor de bijles gemaakt.

BijLin vindt het belangrijk dat er wordt gewerkt aan materialen in het verlengde van de school en de methodes in de klas. Indien mogelijk neemt de leerling dus zijn of haar lesboeken en extra oefenmaterialen mee naar de bijles.

Er wordt wekelijks op verschillende manieren aan het vak of de vaardigheid gewerkt. Elke les wordt geëvalueerd en de voortgang wordt wekelijks teruggekoppeld naar de ouders. Naast vakinhoudelijke begeleiding is de bijles ook gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen, het behalen van subdoelen en het creëren van een veilige en plezierige omgeving als voorwaarde voor het leren.

Hulp door orthopedagoog

Persoonlijke aandacht en meekijken met het leerproces

Na ieder les terugkoppeling naar ouders over de voortgang

Investering in de basis voor vervolg onderwijs