Huiswerkklas voor basisschoolleerlingen

 

Kan uw zoon of dochter wel wat extra ondersteuning gebruiken bij zijn of haar huiswerk? Dan biedt de huiswerkklas van BijLin Studiebegeleiding een oplossing. De huiswerkklas is opgezet vanuit de behoefte dat ook leerlingen van de basisschool huiswerkbegeleiding nodig hebben. Het werkt fijn als de uitleg na schooltijd nog een keer wordt herhaald, de huiswerkopdrachten samen gemaakt kunnen worden of als er extra wordt geoefend met een vaardigheid. 

In de huiswerkklas wordt er na schooltijd in kleine groepen (4 of 5 leerlingen) gewerkt aan het huiswerk. Iedere leerling neemt zijn of haar huiswerk en moeilijke vakken mee naar BijLin om hier de middag aan te werken. Dit kunnen bijvoorbeeld de redactiesommen voor rekenen / wiskunde zijn of de taalopgaven voor Nederlands of Engels. Er is ruimte voor extra uitleg, extra oefening en het stellen van vragen aan elkaar en de docent.